Gmina i Urząd

Konin Żagański

  • 668 mieszkańców
  • Sołtys: Zdzisław Chodorski
  • Rada sołecka: Jarosław Handzlik, Halina Jędras, Dawid Makowski, Małgorzata Żabska

Fundusz Sołecki na rok 2023

Sołectwo Konin Żagański utrzymanie czystości w miejscach publicznych 8 000,00
zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych oraz kosy spalinowej – utrzymanie zieleni 4 569,79
opracowanie organizacji ruchu, zakup i montaż progów zwalniających 10 200,00
opracowanie dokumentacji technicznej dot. oświetlenia ulic, budowa ośw. drogowego 21 000,00
organizacja spotkań integracyjnych – zakup materiałów 400,00
organizacja spotkań integracyjnych – zakup usł. pozost. 600,00
Fundusz sołecki 44 769,79

 

Rozkład jazdy autobusów

Rozkład jazdy pociągów ze stacji Konin Żagański