Gmina i Urząd

Konin Żagański

  • 668 mieszkańców
  • Sołtys: Zdzisław Chodorski
  • Rada sołecka: Jarosław Handzlik, Halina Jędras, Dawid Makowski, Małgorzata Żabska

Fundusz Sołecki na rok 2022

Sołectwo Konin Żagański utrzymanie czystości w miejscach publicznych 3 100,00
zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych, zakup zamiatarki 4 659,00
zakup lampy solarnej wraz z montażem 12 000,00
wykonanie tablicy ogłoszeniowej 2 000,00
zakup żywności 600,00
organizacja spotkań integracyjnych 1 904,60
składka na ubezpieczenia społeczne 500,00
malowanie pomieszczeń świetlicy, wynagrodzenie bezosobowe 3 000,00
zakup stołów na świetlice wiejską 14 241,00
zakup sprzętu sportowego (piłki, bramki) 1 000,00
wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na boisku 3 500,00
Fundusz sołecki 46 504,60

 

Rozkład jazdy autobusów

Rozkład jazdy pociągów ze stacji Konin Żagański