Gmina i Urząd

Referat Podatków, Opłat i Egzekucji

Ewa Gaweł, kierownik
tel. 68 368 14 24

  • wymiar podatków i opłat lokalnych dla osób fizycznych

Joanna Skrętowska, inspektor
tel. 68 368 14 06

  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • podatek od nieruchomości
  • podatek rolny i leśny dla osób prawnych

Justyna Dobrowolska, podinspektor
tel. 68 368 14 20

  • księgowanie wpłat i egzekucja podatków i opłat lokalnych

Agnieszka Pałyga, inspektor
tel. 68 368 14 20

  • księgowanie wpłat i egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej