Opieka i wsparcie

Ośrodek Pomocy Społecznej

Trzypiętrowy budynek z szara elewacją i sadzistym dachem. Przed budynkiem ławka i czerwony kosz na śmieci

Naszą jednostkę wyróżnia szybkie podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych oraz współpraca z innymi podmiotami (psychologami, pedagogami, funkcjonariuszami policji, służbą zdrowia, sądem) na rzecz osób i rodzin w potrzebie.

Podejmujemy działania profilaktyczne, zaradcze i wspierające. Realizowaliśmy projekty „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa”, „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej”, dzięki którym nasi podopieczni mogli wziąć udział w licznych kursach i szkoleniach: „Sprzedawca – magazynier z obsługą kas fiskalnych”, „Opiekunka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi”, „Kierowca wózków jezdniowych”, „Pracownik ds. kadrowo-płacowych”, „Catering – kelner z językiem niemieckim”, „Rozpoczęcie działalności własnej – krok po kroku” „Spółdzielnia socjalna – wymogi, idea, prawo, praktyka, procedury”.

W 2019 roku pomocą objęliśmy:

 • w ramach ustawy o pomocy społecznej – 269 rodzin
 • świadczeniami rodzinnymi – 255 rodzin
 • jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia – 49 rodzin
 • świadczeniami opiekuńczymi – 401 rodzin
 • świadczeniami rodzicielskimi – 25 rodzin
 • zasiłkiem dla opiekuna – 24 rodziny
 • świadczeniem wychowawczym „500+” – 661 rodzin
 • świadczeniem Dobry Start „300+” – 520 rodzin
 • świadczeniami z Funduszu Alimentacyjnego – 77 rodzin.

Kontakt do nas:

ul. Kolejowa 7
68-120 Iłowa
tel. 68 377 49 48
e-mail: ops@ilowa.pl
ops.ilowa.pl

Godziny pracy:

 • poniedziałek: 7.00–16.00
 • wtorek, środa, czwartek: 7.00–15.00
 • piątek: 7.00–14.00

Kierownik: Elżbieta Kinal

Formularze

WNIOSEK-Fundusz-alimentacyjny.pdf

OSWIADCZENIE-ZFA-03-dochod-nieopodatkowany.pdf

OSWIADCZENIE-ZFA-05-gospodarstwo-rolne.pdf

WNIOSEK-Jednorazowa-zapomoga.pdf

OSWIADCZENIE-ZSR-05-dochod-nieopodatkowany.pdf

OSWIADCZENIE-ZSR-07-gospodarstwo-rolne.pdf

wniosek-Karta-Duzej-Rodziny.pdf

czlonkowie-rodziny.pdf

oswiadczenie-dotyczace-wladzy-rodzicielskiej.pdf

OSWIADCZENIE-O-PLANOWANYM-TERMINIE-UKONCZENIA-NAUKI-W-SZKOLE-LUB-SZKOLE-WYZSZEJ.pdf

WNIOSEK-Specjalny-zasilek-opiekunczy.pdf

OSWIADCZENIE-ZSR-05-dochod-nieopodatkowany-1.pdf

OSWIADCZENIE-ZSR-07-gospodarstwo-rolne-1.pdf

WNIOSEK-Swiadczenie-pielegnacyjne.pdf

WNIOSEK-Swiadczenie-rodzicielskie.pdf

Wniosek-o-ustalenie-prawa-do-swiadczenia-wychowawczego-na-okres-2021-2022.pdf

Zalacznik-do-wniosku-o-ustalenie-prawa-do-swiadczenia-wychowawczego-na-okres-2019-2021.pdf

Za-zyciem-WNIOSEK.pdf

Za-zyciem-WNIOSEK.pdf

WNIOSEK-Zasilek-pielegnacyjny.pdf

WNIOSEK-Zasilek-rodzinny.pdf

OSWIADCZENIE-ZSR-05-dochod-nieopodatkowany-2.pdf

OSWIADCZENIE-ZSR-07-gospodarstwo-rolne-2.pdf

OSWIADCZENIE-ZSR-8-urlop-wychowawczy.pdf

OSWIADCZENIE-ZSR-12-tymczasowe-zameldowanie-ucznia.pdf