Zamieszkaj od nowa

Opłaty

UWAGA!

STAWKA OPŁATY ZA ODPADY Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
w 2024r. BEZ ZMIAN !

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku zostały określone w Uchwale  Nr 354/8/XLVIII/22  Rady Miejskiej w Iłowej z 27 października 2022 r. i wynoszą:

  • 41 zł miesięcznie za jednego mieszkańca,
  • 82 zł za jednego mieszkańca miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zgodnie z Uchwałą nr 173/8/XXIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z 30 września 2020 roku w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze zwolnienia w wysokości 1,50 zł od osoby/m-c mogą skorzystać właściciele nieruchomości, którzy:

  • w domach jednorodzinnych kompostują odpady w przydomowym kompostowniku,
  • złożą nową deklarację dotyczącą wysokości opłaty na nowym druku obowiązującym od 1 stycznia 2021 roku (do pobrania poniżej).

Deklarację można:

  • wypełnić i wysłać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP/hjr9j0s46d/SkrytkaESP

lub

  • złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miasta w Iłowej przy ulicy Żeromskiego 27, pokój nr 5

Terminy opłat

Do 15-go dnia każdego miesiąca.

Jak dokonać opłaty?

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy – zgodny z blankietem przelewów.

Chętnie odpowiemy na pytania

Joanna Skrętowska
Inspektor w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji

Urząd Miejski w Iłowej
ul. Żeromskiego 27
pokój nr 5
tel. 68 368 14 06

Formularze

Deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf