Zamieszkaj od nowa

Dowód osobisty

Gdzie się udać?

Komórka odpowiedzialna: Referat Spraw Społecznych i Cywilnych
w budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 27

pokój nr 7 na parterze,    tel. (68) 368 14 10

 

Godziny przyjmowania interesantów w UM IŁOWA:

  • poniedziałek 8:00 – 16:00
  • wtorek-piątek 7.30 – 15.30.

W związku ze zmianą ustawy o dowodach osobistych oraz wdrożeniem nowych rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o wydanie dowodu osobistego, informujemy, że od dnia 29 grudnia 2023 r, nie wypełnia się papierowo wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Aby wyrobić nowy dowód osobisty, należy zgłosić się do dowolnego urzędu gminy na terytorium RP z aktualną kolorową fotografią o wymiarach 35×45 mm, odzwierciedlającą wizerunek twarzy (osoba na zdjęciu patrzy na wprost) oraz dokumentem stwierdzającym tożsamość.

 

Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego, pobiera się odciski palców (od osób, które ukończyły 12 lat życia), osoba składa też własnoręczny podpis  za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego (dotyczy osób, które ukończyły 12 lat życia),

 

Wnioskodawca, może również złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego niezawierający odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców, przy użyciu usługi  elektronicznej lub aplikacji mObywatel,.  W takim przypadku, należy  zgłosić się do organu gminy (tego do którym złożyło się wniosek) w terminie 30 dni, celem złożenia własnoręcznego podpisu i odcisków palców.

Jeśli osoba nie zgłosi się w ciągu 30 dni (od dnia złożenia wniosku przy użyciu usługi elektronicznej) do organu gminy i nie złoży własnoręcznego podpisu i odcisków palców, wniosek o wydanie dowodu osobistego, pozostawia się bez rozpoznania.

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

Uwagi:

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium RP oraz innych państw członkowskich UE.

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi RP.

Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na terytorium RP jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

WAŻNOŚĆ DOWODU OSOBISTEGO

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.

Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:

  1. uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego;
  2. składanie podpisu osobistego;
  3. potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.

Odbiór dowodu osobistego.

Gotowość do odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie: www.obywatel.gov.pl

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek, w terminie  30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Organ gminy, wydając dowód osobisty osobie ubiegającej się o jego wydanie:

sprawdza, czy dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego są zgodne ze stanem faktycznym oraz czy odciski palców tej osoby są zgodne z odciskami palców zamieszczonymi w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

Przy odbiorze nowego dowodu osobistego przedkłada się dotychczas posiadany dowód osobisty.