Ochrona zdrowia

Lekarze rodzinni

POZ w Iłowej, ulica Piaskowa 2b

Gabinety zabiegowe, poradnia POZ – operator: Szpital Św. Łukasza w Bolesławcu

tel. 571 223 432

Godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek: 8.00–18.00

NFZ Praktyka Lekarska „Salus” Wioletta Falandysz-Kuprewicz – lekarz rodzinny

Gabinet zabiegowy, poradnia lekarza POZ, punkt szczepień

ul. Kolejowa 7
68-120 Iłowa
tel. 68 377 40 99

Godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek: 8.00–19.00

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)
  • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Poniżej znajduje się wykaz wszystkich podmiotów realizujących świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w województwie lubuskim od 1 października 2017 roku:

Wykaz podmiotów nocna i świąteczna opieka zdrowotna – od 1 października 2017