Gmina i Urząd

Promocja i Rozwój

Karolina Gałązka, główny specjalista ds. promocji i rozwoju

tel. 68 368 14 14

 • realizacja zadań na rzecz promocji gminy,
 • aplikowanie i rozliczanie projektów środków pomocowych dotyczących promocji gminy,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, inne) w zakresie wspólnych działań promocyjnych,
 • współdziałanie przy tworzeniu i rozpowszechnianiu materiałów promocyjnych, wydawnictw reklamowych,
 • bieżące informowanie mieszkańców o działaniach władz lokalnych przez administrowanie podmiotowej strony BIP, strony internetowej i mediów społecznościowych,
 • opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju gminy lub innych planów rozwoju,
 • opracowywanie propozycji w zakresie zmian i aktualizacji zadań ujętych w ww. planach,
 • prowadzenie banku informacji o ofertach inwestycyjnych Gminy,
 • udzielanie informacji o programach wspierania przedsiębiorczości i programach pożyczkowych,
 • prowadzenie doradztwa dotyczącego pozyskiwania krajowych i zagranicznych środków pomocowych,
 • przygotowywanie wniosków, prowadzenie dokumentacji i współpraca z agencjami, fundacjami, a także innymi instytucjami w celu pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych,
 • współpraca z przedsiębiorcami.