Gmina i Urząd

Szczepanów

 

      • 210 mieszkańców
      • Sołtys: Anna Delikat
      • Rada sołecka: Renata Bankiewicz, Jadwiga Bankiewicz, Jolanta Szałagan, Krzysztof Suchodolski
Kobieta w krótkich ciemnych włosach i granatowej kurtce stoi na tle budynku z czerwonej cegły z dreanianymi okiennicami
Anna Delikat, sołtys Szczepanowa

 

Fundusz Sołecki na rok 2022

Sołectwo Szczepanów  remont drogi gminnej 15 000,00
utrzymanie czystości w miejscach publicznych 2 000,00
utrzymanie terenów zielonych – składki na ubezpieczenia społeczne 400,00
 utrzymanie terenów zielonych – wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00
utrzymanie terenów zielonych zakup materiałów i wyposażenia 513,54
integracja mieszkańców, składki na ubezpieczenie 1 800,00
integracja mieszkańców, wynagrodzenia bezosobowe 400,00
integracja mieszkańców, zakup materiałów 500,00
integracja mieszkańców, zakup materiałów 500,00
Fundusz sołecki
22 213,54

 

Rozkład jazdy autobusów