Gmina i Urząd

Szczepanów

 

      • 210 mieszkańców
      • Sołtys: Anna Delikat
      • Rada sołecka: Renata Bankiewicz, Jadwiga Bankiewicz, Jolanta Szałagan, Krzysztof Suchodolski
Kobieta w krótkich ciemnych włosach i granatowej kurtce stoi na tle budynku z czerwonej cegły z dreanianymi okiennicami
Anna Delikat, sołtys Szczepanowa

 

Fundusz Sołecki na rok 2023

Sołectwo Szczepanów zakup i montaż lustra drogowegp 800,00
utrzymanie terenów zielonych – składki na ubezp. społ. 400,00
utrzymanie terenów zielonych – wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00
utrzymanie czystości w miejscach publicznych 2 500,00
zakup materiałów do utrzymania zieleni 200,00
integracja mieszkańców, zakup materiałów 500,00
integracja mieszkańców, zakup usł. pozost. 4 500,00
wyposażenie świetlicy, zakup stołów i nagłośnienia 9 431,00
zakup ławki na plac zabaw 600,00
Fundusz sołecki 21 331,00

Rozkład jazdy autobusów