Gmina i Urząd

Referat Organizacyjny

Małgorzata Kondraciuk, kierownik
tel. 68 368 14 23

 • informowanie o zakresie kompetencji i działania organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych na terenie gminy oraz trybie załatwiania spraw w urzędzie
 • prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych gminy
 • zapewnienie obsługi administracyjno-organizacyjno-gospodarczej urzędu
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Agnieszka Suchodolska, inspektor
tel. 68 368 14 00

 • prowadzenie sekretariatu urzędu
 • organizowanie prowadzenia spedycji poczty
 • przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz urzędu
 • prowadzenie archiwum urzędu

Biuro Rady
tel. 68 368 14 21

 • obsługa organizacyjno-administracyjna organów gminy
 • prowadzenie rejestrów aktów prawnych organów gminy
 • organizowanie wyborów: prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych i sołeckich, ławników

Łukasz Krawański, informatyk
tel. 68 368 14 13

 • informatyzacja i administrowanie siecią komputerową urzędu
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych zawartych w komputerowych zbiorach danych urzędu
 • współpraca z inspektorem ochrony danych
 • obsługa i zabezpieczenie łączności telefonicznej oraz poczty elektronicznej