Zamieszkaj od nowa

Kto odbiera odpady?

Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Iłowa odbierane i zagospodarowane są przez Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 2, 67-300 Szprotawa.

Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2022 roku. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawierania umów indywidualnych na odbiór odpadów z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.