Gmina i Urząd

Czerna

  • 427 mieszkańców
  • Sołtys: Franciszek Paczkowski
  • Rada sołecka: Wołczek Arkadiusz, Stasiak Ryszard, Prosianowski Władysław, Krukowska Genowefa.

Fundusz Sołecki na rok 2022

Sołectwo Czerna utrzymanie terenów zielonych – sładki na ubezpieczenia społeczne 800,00
utrzymanie terenów zielonych – wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00
zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, trawy, zakup zamiatarki 6 228,00
rozbudowa oświetlenia na placu zabaw 6 228,27
budowa oświetlenia drogowego 22 000,00
Fundusz sołecki 38 456,27

Rozkład jazdy autobusów