Zamieszkaj od nowa

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami do ważne zadanie dla naszego Urzędu. Obejmujemy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Nadzorujemy także selektywne zbieranie odpadów, a także prowadzimy działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, w szczególności w zakresie ich selekcji.