Gmina i Urząd

Borowe

  • 427 mieszkańców
  • Sołtys: Teresa Kwiatkowska
  • Rada sołecka: Krystyna Nowak, Danuta Zarzeczna, Stanisław Kwiatkowski, Michał Burak.

Fundusz sołecki na 2022 r.

Sołectwo Borowe remont drogi publicznej 22 580, 59
naprawa drogi dojazdowej 1 000,00
wywóz nieczystości 2 000,00
utrzymanie terenów zielonych – składki na ubezpieczenia społeczne 500,00
utrzymanie terenów zielonych – wynagrodzenia bezosobowe 2 700,00
utrzymanie terenów zielonych- zakup paliwa 300,00
zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej 4 000,00
Fundusz sołecki 33 080,59

 

Rozkład jazdy autobusów