Gmina i Urząd

Borowe

  • 405 mieszkańców
  • Sołtys: Teresa Kwiatkowska
  • Rada sołecka: Krystyna Nowak, Danuta Zarzeczna, Stanisław Kwiatkowski, Michał Burak.

Fundusz sołecki na 2024 r.

Sołectwo Borowe  Zakup tłucznia na potrzeby naprawy drogi 5 000,00
Opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu 4 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne 5 000,00
Zakup ławek i koszy na śmieci 6 000,00
Zakup usług pozostałych 11 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 9 933,12
Fundusz sołecki 40 933,12

 

Rozkład jazdy autobusów