Gmina i Urząd

Borowe

  • 427 mieszkańców
  • Sołtys: Teresa Kwiatkowska
  • Rada sołecka: Krystyna Nowak, Danuta Zarzeczna, Stanisław Kwiatkowski, Michał Burak.

Fundusz sołecki na 2023 r.

Sołectwo Borowe opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy chodnika w pasie drogi gminnej 16 839,59
wywóz nieczystości stałych 3 000,00
utrzymanie terenów zielonych – składki na ubezpieczenia społeczne 600,00
utrzymanie terenów zielonych – wynagrodzenia bezosobowe 2 900,00
utrzymanie terenów zielonych- zakup kosiarki i paliwa 4 000,00
integracja mieszkańców, zakup usł. pozost. 5 000,00
Fundusz sołecki 32 339,59

 

Rozkład jazdy autobusów