Zamieszkaj od nowa

Miejsca zagospodarowania odpadów

Odpady komunalne nieulegające biodegradacji

  • niesegregowane zmieszane odpady komunalne – sortownia, Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Marszów 50a, 68-200 Żary,
  • opakowania z tworzyw sztucznych – sortownia, Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o., ul. Przemysłowa w Wiechlicach, 67-300 Szprotawa,
  • opakowania ze szkła – sortownia, Zakłady Usługowe Zachód, ul. Przemysłowa w Wiechlicach, 67-300 Szprotawa,
  • odpady wielogabarytowe – punkt demontażu odpadów wielogabarytowych, Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Marszów 50a, 68-200 Żary,
  • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106 – składowisko, Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., ul. Żurawia, 68-200 Żary,
  • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106 – plac kruszenia gruzu, Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Marszów 50a, 68-200 Żary.

 

Odpady komunalne ulegające biodegradacji

  • opakowania z papieru i tektury – sortownia, Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o., ul. Przemysłowa w Wiechlicach, 67-300 Szprotawa,
  • odpady ulegając biodegradacji – kompostownia, Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Marszów 50a, 68-200 Żary.