Gmina i Urząd

Rada Miejska w Iłowej

Radni kadencji 2018–2023

Przewodniczący zaprasza mieszkańców w każdy poniedziałek w godz. 15.00–16.00 w pokoju nr 9, w Urzędzie Miejskim w Iłowej, tel. 68 368 14 21. Adres e-mail: biurorady@ilowa.pl

Zobacz okręgi wyborcze radnych

Oglądaj transmisje z obrad Rady Miejskiej

Protokoły, interpelacje, wnioski, zapytania

Imienne wykazy głosowań radnych 

Konsultacje aktów prawa miejscowego

Komisje

Komisja Rewizyjna

Edward Lesiak – przewodniczący
Agata Parfianowicz – wiceprzewodnicząca
Waldemar Leszcz – sekretarz
Robert Goc
Halina Jędras
Franciszek Przynoga

Komisja Budżetu

Fryderyk Roszak – przewodniczący
Waldemar Leszcz – wiceprzewodniczący
Agata Parfianowicz – sekretarz
Edward Lesiak
Tomasz Słomiński

Komisja ds. publicznych

Artur Mutwil – przewodniczący
Maria Żołnowska – wiceprzewodnicząca
Mieczysław Jakubowicz – sekretarz
Wiesława Gajda
Ilona Krawczyk
Zygmunt Sygnowski

Komisja skarg, wniosków i petycji

Tomasz Słomiński – przewodniczący
Fryderyk Roszak – sekretarz
Mieczysław Jakubowicz
Ilona Krawczyk
Zygmunt Sygnowski