Opłaty

Deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf

Podatki

DN-1_Deklaracja-na-podatek-od-nieruchomosci.pdf

ZDN-1_Zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomosci.pdf

ZDN_2_Zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomosci.pdf

IN-1_Informacja-o-nieruchomosciach-i-obiektach-budowlanych.pdf

ZIN-1_Zalacznik-do-informacji-o-nieruchomosciach-i-obiektach-budowlanych.pdf

ZIN-2_Zalacznik-do-informacji-o-nieruchomosciach-i-obiektach-budowlanych.pdf

DR-1_Deklaracja-na-podatek-rolny.pdf

ZDR-1_Zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-rolny.pdf

ZDR-2_Zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-rolny.pdf

IR-1_Informacja-o-gruntach.pdf

ZIR-1_Zalacznik-do-informacji-o-gruntach.pdf

ZIR-2_Zalacznik-do-informacji-o-gruntach.pdf

ZIR-3_Zalacznik-do-informacji-o-gruntach.pdf

DL-1_Deklaracja-na-podatek-lesny.pdf

ZDL-1_Zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-lesny.pdf

ZDL-2_Zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-lesny.pdf

IL-1_Informacja-o-lasach.pdf

ZIL-1_Zalacznik-do-informacji-o-lasach.pdf

ZIL-2_Zalacznik-do-informacji-o-lasach.pdf

ZIL-3_Zalacznik-do-informacji-o-lasach.pdf

DT-1-_Deklaracja-na-podatek-od-srodkow-transportowych.pdf

DT-1A-_Zalacznik-do-deklaracji-DT-1-.pdf

Wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia.pdf

Działalność gospodarcza

Wniosek_zezwolenie_alkohol.doc

Wniosek-zezwolenie-jednorazowe.docx

Mieszkanie i nieruchomości

druk-wniosku-WZ-nowy.docx

Wniosek-zaswiad-w-planie.doc

Wniosek-o-ustalenie-numeru-porzadkowego.pdf

Wniosek-o-przydzial-mieszkania.docx

Oswiadczenie-o-stanie-majatkowym.pdf

Deklaracja-wysokosci-dochodow.pdf