Czas wolny

Pomniki przyrody

Mężczyzna w marynarce w kratę fotografuje telefonem komórkowym zieloną tabliczkę z napisem Pomnik przyrody

Lp. Nazwa
(jak w akcie prawnym o ustanowieniu)
Data utworzenia
 

 

 

 

Opis

 

 

 

 

 

Obwód na wysokości 1,3 m
[cm]
Wys. [m] Miejscowość
1 Dęby 19.05.2006 Grupa drzew – trzy dęby  szypułkowe (Quercus robur) 360, 420 24-28 Borowe
2 Robinia akacjowa 19.05.2006 Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia/ – 400 28 Borowe
3 Lipa Wanda 16.12.2008 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 527 24 Czerna
4 Dąb Jerzy 16.12.2008 Dąb szypułkowy (Quercus robur) 490 25 Czerna
5 Dąb Henryk 16.12.2008 Dąb szypułkowy (Quercus robur) 410 28 Żaganiec
6 Dęby Szczepanowskie 16.12.2008 Grupa trzech dębów szypułkowych  (Quercus robur), 392,
376,
355
28 Szczepanów
7 Cisy nad Czerną 16.12.2008 Skupisko Cisa pospolitego (Taksus bacata) o łącznej powierzchni 5,07 ha Czerna
8 Buk Boruta 30.12.2008 Buk zwyczajny (Fagus sylvatica) 310 20 Czerna
9 Dąb Paweł 30.12.2008 Dąb szypułkowy (Quercus robur), 367 22 Żaganiec
10 Za kowalem 12.03.2013 8 szt dąb szypułkowy(Quercus robur) oraz wierzba biała (Salix alba ) i grab zwyczajny ( Carpinus betulus) Borowe
11 Olsza przy łące 12.03.2013 olsza czarna (Alnus glutinosa) 270 21 Borowe
12 Grab z jamą 12.03.2013 grab zwyczajny (Carpinus betulus) 376 20 Borowe
13 Grab przy kamienisku 12.03.2013 grab zwyczajny (Carpinus betulus) 300 20 Borowe
14 Dąb w Borowym 12.03.2013 Dąb szypułkowy (Quercus robur), 530 26 Borowe
15 Dąb guzowaty 12.03.2013 Dąb szypułkowy (Quercus robur), 460 23 Borowe
16 Dąb elegancik 12.03.2013 Dąb szypułkowy (Quercus robur), 460 28 Borowe
17 Buk miłości 12.03.2013 Buk zwyczajny (Fagus sylvatica) 330 29 Borowe
18 Dąb Sylwester 27.09.2018 Dąb szypułkowy (Quercus robur), 440 24 Żaganiec
19 Dąb Marcin 27.09.2018 Dąb szypułkowy (Quercus robur), 340 24 Czyzówek
20 2 buki 19.05.2006 2 szt. buk zwyczajny 385, 355 Borowe