Gmina i Urząd

Referat Spraw Społecznych i Cywilnych

Magdalena Muzika, kierownik
tel. 68 368 14 16

  • oświata
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi

Małgorzata Szulc, podinspektor
tel. 68 368 14 10

  • ewidencja ludności
  • dowody osobiste

Bogusław Specht, podinspektor, pełnomocnik ds. informacji niejawnych
tel. 68 368 14 05

  • obronność
  • zarządzanie kryzysowe
  • nadzór nad strażami
  • sport
  • zdrowie

Formularze

wniosek-o-dowod-osobisty.pdf

Nowy-dowod-osobisty.pdf