Program MALUCH+ 2021

Program MALUCH+ 2021

Gmina Iłowa otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny  i Polityki Społecznej na  utworzenie  Gminnego Klubu dziecięcego w  budynku przy ul. Kolejowej 11 w  ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2021” moduł 1.

Realizacja planowana jest jeszcze w tym roku. Klub dziecięcy  ma zostać uruchomiony na początku  2022 roku i będzie mógł przyjąć 15 dzieci. Rządowy program „Maluch+”  ma na celu zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki.

Na podstawie zawartej w dniu 23 marca 2021 r. umowy z Wojewodą Lubuskim, wartość uzyskanego dofinansowania wyniosła 462 tys.  zł.
Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu państwa.