Gmina i Urząd

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wojciech Kaczmarski, kierownik
tel. 68 368 14 15

 • planowanie i nadzorowanie realizacji inwestycji
 • przygotowanie postępowań przetargowych

Jan Woronik, główny specjalista
tel. 68 368 14 22

 • opracowanie i realizacja zadań wynikających ze strategii rozwoju gminy lub innych planów rozwoju
 • prowadzenie banku informacji o ofertach inwestycyjnych gminy
 • obsługa inwestorów
 • pozyskiwanie środków pomocowych, krajowych i europejskich
 • rozliczanie finansowania projektów z udziałem środków UE i budżetu państwa

Janusz Kaniecki, podinspektor
tel. 68 368 14 12

 • przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy nieruchomości
 • podziały geodezyjne, rozgraniczenia i wznowienia granic
 • reprezentacja Gminy Iłowa w działaniach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy
 • transport lokalny
 • bieżące utrzymanie dróg gminnych

Daniel Sobków, podinspektor
tel. 68 368 14 12

 • współdziałanie w planowaniu i nadzorowaniu realizacji inwestycji Gminy Iłowa
 • realizacja zadań wynikających z Funduszu Sołeckiego
 • nadzór nad bieżącym utrzymaniem urządzeń (place zabaw, siłownie plenerowe)
 • wydawanie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń w  pasie drogowym
 • organizacja ruchu na drogach publicznych