Gmina i Urząd

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wojciech Kaczmarski, kierownik

Katarzyna Sapun, podinspektor

tel. 68 368 14 15

 • planowanie i nadzorowanie realizacji inwestycji
 • przygotowanie postępowań przetargowych

Katarzyna Żabińska, inspektor
tel. 68 368 14 22

 • pozyskiwanie środków pomocowych, krajowych i europejskich
 • rozliczanie finansowania projektów z udziałem środków UE i budżetu państwa
 • prowadzenie banku informacji o ofertach inwestycyjnych gminy
 • obsługa inwestorów

Janusz Kaniecki, podinspektor
tel. 68 368 14 12

 • przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy nieruchomości
 • podziały geodezyjne, rozgraniczenia i wznowienia granic
 • reprezentacja Gminy Iłowa w działaniach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy
 • transport lokalny
 • bieżące utrzymanie dróg gminnych

Daniel Sobków, podinspektor
tel. 68 368 14 12

 • współdziałanie w planowaniu i nadzorowaniu realizacji inwestycji Gminy Iłowa
 • realizacja zadań wynikających z Funduszu Sołeckiego
 • nadzór nad bieżącym utrzymaniem urządzeń (place zabaw, siłownie plenerowe)
 • wydawanie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń w  pasie drogowym
 • organizacja ruchu na drogach publicznych