Ochrona zdrowia

Walka z koronawirusem

Koronawirus SARS-Cov-2 przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania, ale również poprzez dotykanie dłońmi oczu, nosa i ust. Objawy zakażenia to przede wszystkim wysoka gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku.

Wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te są zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych osób, częste mycie rąk woda z mydłem i ich dezynfekcja, a także zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej – to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.

Kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Żaganiu (WYŁĄCZNIE telefonicznie):

tel. 68 477 66 00 lub 509 609 856

Czynny we wszystkie dni tygodnia w godz.: 7.00–22.00

Szpitale w regionie podwyższonym stopniu gotowości:

  • 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Żary
  • Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach
  • Nowy Szpital w Szprotawie
  • Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze
  • Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o.
  • Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

Szczepienia

Trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Zgłoszenia przyjmowane są w ośrodkach zdrowia w gminie, pod numerem infolinii 989 lub na portalu Pacjent.gov.pl.
Rejestracja jest możliwa bezpośrednio w punkcie szczepień:

  • ZDROWIE Elżbieta Gliniak Iłowa ul. Surzyna 5, tel. 68 3774 258
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Praktyka Lekarza Rodzinnego „Salus” Wioletta Falandysz-Kuprewicz Iłowa, ul. Kolejowa 7, tel. 68 377 40 99.

Informacji na temat szczepień seniorów udzielane są w Urzędzie Miejskim w Iłowej, tel. 786 120 160.

Bezpłatny transport

Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami lub mających trudności w zorganizowaniu we własnym zakresie dojazdu do punktu szczepień istnieje możliwość bezpłatnego transportu do punktu szczepień.

Zapotrzebowanie na transport prosimy zgłaszać telefonicznie, nr 68 368 14 16 lub 786 120 160 co najmniej 5 dni przed planowanym terminem szczepienia.