Gmina i Urząd

Żaganiec

  • 96 mieszkańców
  • Sołtys: Ewelina Ćwik
  • Rada sołecka: Andrzej Marzec, Monika Szajna, Kalina Walczak

Fundusz Sołecki na rok 2022

Sołectwo Żaganiec składki na ubezpieczenia społeczne 500,00
utrzymanie terenów zielonych, wynagrodzenia bezosobowe 2 800,00
utrzymanie terenów zielonych  – zakup materiałów i wyposażenia 200,00
spotkania integracyjne mieszkańców, zakup żywności 500,00
 integracja mieszkańców – zakup usług pozostałych 2 500,00
zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 9 001,53
Fundusz sołecki 15 501,53

 

Rozkład jazdy autobusów