Gmina i Urząd

Żaganiec

  • 96 mieszkańców
  • Sołtys: Ewelina Ćwik
  • Rada sołecka: Andrzej Marzec, Monika Szajna, Kalina Walczak

Fundusz Sołecki na rok 2023

Sołectwo Żaganiec składki na ubezp. społ. 400,00
utrzymanie terenów zielonych, wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00
utrzymanie terenów zielonych, zakup materiałó i wyposażenia 200,00
integracja mieszkańców, zakup usł. pozost. 2 379,74
wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej 10 000,00
Fundusz sołecki 15 379,74

Rozkład jazdy autobusów