Szkoły i przedszkole

Przedszkole

Płot w kształcie kolorowych kredek. W głębi szaro-biały parterowy budynek

Przedszkole Miejskie „Akademia Małych Zuchów” w Iłowej

Co nas wyróżnia?

Wyróżnia nas innowacyjność i stałe poszerzanie kompetencji pracowników, adekwatnie do potrzeb naszych podopiecznych (obszar pedagogiki specjalnej, języka migowego i inne). Co roku część naszych wychowawców doskonali się na tematycznych „Maratonach Artystycznych”, podczas których rozwija umiejętności teatralne (innowacyjną metodykę pracy z małym dzieckiem), muzyczne (praktyczne wykorzystanie idei Carla Orffa w umuzykalnianiu dzieci, podstawy prowadzenia małych orkiestr i chórów dziecięcych), gimnastyczne (profilaktykę zdrowia oraz rozwoju osobistego podopiecznych i nauczycieli) oraz plastyczne, spójne z tradycjami naszej placówki.

Mamy dwa place zabaw posiadające niezbędne atesty bezpieczeństwa. W części dla grup starszych jest zjeżdżalnia z tunelem do przejścia, ścianka wspinaczkowa, wiata do odpoczynku z ławeczkami, karuzela, wieża rekreacyjna i słupki do ćwiczeń równoważnych. W części dla najmłodszych znajduje się karuzela, zjeżdżalnia, wiatka/domek wypoczynkowy, huśtawki typu sieć, dwuosobowa huśtawka równoważna, huśtawki łańcuchowe, zabawka sprężynowa i tunel do przejścia.

W przedszkolu zatrudniona jest nauczycielka po kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy, która posiada tytuł ratownika.

Powody do dumy

Jesteśmy dumni z zaangażowania pracowników i ich kreatywnego podejścia do zajęć dydaktycznych. Organizujemy różnorodne wydarzenia i współpracujemy z placówkami wychowawczymi w gminie i regionie, ze stowarzyszeniami oraz środowiskiem lokalnym. Braliśmy udział w projekcie „Poznaj Europę” współpracując z Gimnazjum im. Jana Pawła II, Biblioteką Miejską, Centrum Kultury oraz UTW. Przy projekcie „Poznaj Świat” nawiązaliśmy współpracę z Biblioteką Miejską oraz Centrum Kultury, a przy projekcie „Moc Muzyki” z sekcją muzyczną „Uniwand” przy UTW, Orkiestrą Dętą, Szkołą Podstawową im. Lotników Alianckich oraz Biblioteką Kultury.

Cyklicznie angażujemy się w akcje charytatywne, promując wartości uniwersalne, jak również ucząc empatii naszych wychowanków. To m.in. „Pola Nadziei” – współpraca z Hospicjum św. Brata Alberta w Żarach, „Nakrętka dla Filipka”, „Góra Grosza”, WOŚP. Promujemy także nasze miasto, ubogacając oprawę artystyczną podczas Święta Kwitnących Azalii, Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz Kiermaszu Wielkanocnego.

Nauka angielskiego

Nauka języka angielskiego prowadzona jest we wszystkich grupach naszej placówki.

Zajęcia dodatkowe

Oferujemy specjalistyczne spotkania terapeutyczne z zakresu terapii pedagogicznej, logopedii, oligofrenopedagogiki, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapii uzdolnień i gimnastyki korekcyjnej. Wkrótce dla wszystkich naszych podopiecznych planujemy zajęcia z zakresu form gimnastyczno-tanecznych i fitnessu oraz terapii tańcem. Realizujemy programy unijne, np. z upowszechniania edukacji przedszkolnej w naszej gminie czy kompetencji kluczowych.

Ważne dane (stan na grudzień 2020 r.)

  • Liczba dzieci: 162
  • Liczba wychowawców: 14

Kontakt do nas:

ul. Żagańska 40 a
68-120 Iłowa
tel. 68 377 43 07
e-mail: przedszkole@ilowa.pl
pmilowa.edupage.org

Dyrektor: Agata Kraszewska

Formularze

Przedszkole_Wniosek_o_przyjecie_2021-22.docx

Przedszkole_Oswiadczenie_wola_zapisu.docx

Przedszkole_Oswiadczenie_rodzenstwo.docx

Przedszkole_Oswiadczenie_wielodzietnosc.docx

Przedszkole_Oswiadczenie_samotne_wychowywanie.docx

Przedszkole_Oswiadczenie_zatrudnienie.docx

Przedszkole_Oswiadczenie_studia_dzienne.docx