Gmina i Urząd

Urząd Stanu Cywilnego

Masz sprawę do załatwienia lub chcesz zasięgnąć informacji?

Sprawy związane ze stanem cywilnym, urodzinami, zgonem, zmianą imienia i nazwiska obsługujemy w pokoju nr 1.

Zapraszamy do Urzędu Stanu Cywilnego w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, w godzinach:

 • poniedziałek: 8.00–16.00
 • wtorek – piątek: 7.30–15.30.

Kierownik: Magdalena Muzika
Zastępca kierownika: Agnieszka Pałyga

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należą:

 • rejestracja stanu cywilnego w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu
 • aktualizacja rejestru PESEL
 • występowanie o nadanie numeru PESEL w przypadku urodzenia na terenie gminy
 • odtwarzanie aktów stanu cywilnego
 • wpisywanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do prowadzonej przez urząd księgi stanu cywilnego
 • wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego i zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, prowadzenie ewidencji wydanych odpisów wraz z ewidencją pobranej opłaty skarbowej
 • wydawanie zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
 • występowanie do sądu w sprawach unieważnienia, sprostowania lub ustalenia treści aktu stanu cywilnego
 • uzupełnienie aktu stanu cywilnego, gdy nie zawiera danych wymaganych przez prawo o aktach stanu cywilnego w przypadkach gdy uzupełnienie aktu nie należy do sądu lub prostowanie aktu stanu cywilnego gdy zawiera dane niezgodne ze stanem faktycznym
 • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa według prawa polskiego
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
 • wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu
 •  wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączającym zawarcie małżeństwa
 •  występowanie do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa
 •  wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego
 •  organizowanie uroczystości rodzinnych związanych z jubileuszami długoletniego pożycia małżeńskiego oraz urodzin (powyżej 100 lat)
 •  sporządzanie testamentów.

Formularze

Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_drugi_rodzic.doc

Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_dziecko.doc

Wniosek_Dopasowanie_pisowni.doc

Wniosek_Nazwisko_meza_matki.docx

Wniosek_Przyjecie_zapewnien_slub_cywilny.docx

Wniosek_Skrocenie_terminu_do_slubu.docx

Wniosek_Slub_poza_lokalen.docx

Wniosek_Sprostowanie_aktu.docx

Wniosek_Uznanie_ojcostwa.docx

Wniosek_Uznanie_orzeczenia_sadu_zagranicznego.doc

Wniosek_Uzupelnienie-aktu_stanu_cywilnego.docx

Wniosek_Wpisanie_urodzenia.docx

Wniosek_Wpisanie_zgonu.docx

Wniosek_Wpisanie-malzenstwa.docx

Wniosek_Wydanie_zaswiadczenia_do_konkordatu.docx

Wniosek_Zaswiadczenie_slub_za_granica.docx

Wniosek_Zmiana_nazwiska.doc

Wniosek_Zmiana_nazwiska_dziecka.doc

Wniosek_Zmiana_nazwiska_po_rozwodzie.docx

Zgoda_meza_matki.doc