Gmina i Urząd

Klików

  • 88 mieszkańców
  • Sołtys: Marek Kniaziuk
  • Rada sołecka: Janusz Kaniecki, Małgorzata Tomaszewska, Wojciech Trzyna

Fundusz Sołecki na rok 2022

Sołectwo Klików wywóz nieczystości stałych 300,00
utrzymanie terenów zielonych – składki na ubezpieczenia społeczne 200,00
koszenie i porządkowanie terenów gminnych w Sołectwie Klików 800,00
zakup materiałów eksploatacyjnych oraz krzewów 735,18
utwardzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej 4 400,00
utwardzenie parkingu pod wiatą przy boisku 6 300,00
zakup materiałów na wymianę pokrycia dachowego 2 500,00
Fundusz sołecki 15 235,18

 

Rozkład jazdy autobusów