Gmina i Urząd

Klików

  • 88 mieszkańców
  • Sołtys: Marek Kniaziuk
  • Rada sołecka: Janusz Kaniecki, Małgorzata Tomaszewska, Wojciech Trzyna

Fundusz Sołecki na rok 2023

Sołectwo Klików wywóz nieczystości stałych 400,00
utrzymanie terenów zielonych – składki na ubezpieczenia społeczne 500,00
koszenie i porządkowanie terenów gminnych w Sołectwie Klików 1 500,00
zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa oraz materiałów do wykonania nasadzeń roślinności w rejonie pomnika i krzyża 2 500,00
zakup wyposażenia świetlicy 1 163,72
zakup i montaż klimatyzatorów 9 000,00
Fundusz sołecki 15 063,72

 

Rozkład jazdy autobusów