Gmina i Urząd

Czyżówek

  • 185 mieszkańców
  • Sołtys: Małgorzata Ślebioda
  • Rada sołecka: Małgorzata Niziołek, Urszula Skorupa, Wojciech Salewicz, Stanisław Chroł

Fundusz sołecki na rok 2023.

Fundusz sołecki                   20 383,42

Sołectwo Czyżówek utrzymanie terenów zielonych – składki na ubezpieczenia społeczne 500,00
utrzymanie terenów zielonych – wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00
utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa 500,00
zakup i montaż progów zwalniających 15 383,42
integracja mieszkańców, zakup usł. pozost. 2 000,00

 

 

Rozkład jazdy autobusów