Gmina i Urząd

Czyżówek

  • 185 mieszkańców
  • Sołtys: Małgorzata Ślebioda
  • Rada sołecka: Małgorzata Niziołek, Urszula Skorupa, Wojciech Salewicz, Stanisław Chroł

Fundusz sołecki na rok 2022.

Sołectwo Czyżówek utrzymanie terenów zielonych – składki na ubezpieczenia społeczne 428,52
utrzymanie terenów zielonych – wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00
utrzymanie terenów zielonych – zakup materiałów i wyposażenia 400,00
rozbudowa oświetlenia na placu zabaw 4 000,00
integracja mieszkańców, zakup żywności 5 100,00
dostęp do internetu 900,00
wymiana grzejników w świetlicy wiejskiej 1 500,00
wykonanie chodnika przy świetlicy wiejskiej 7 000,00
Fundusz sołecki 20 828,52

 

Rozkład jazdy autobusów