Szkoły i przedszkole

Szkoły podstawowe

Grupa młodzieży stoi przed budynkiem szkolnym koloru biało-szarego

Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy jedyną publiczną szkołą podstawową w całej gminie. Do tej szkoły chodzili dziadkowie, rodzice, a teraz ich dzieci, więc zdarzało się, że mieli tych samych wychowawców. Utrzymujemy stały kontakt z pierwszymi nauczycielami, którzy pracowali w szkole od początku. Współpracujemy z samorządem terytorialnym. Mamy też dobre relacje z rodzicami, którzy oferują swą pomoc i wsparcie w każdej sytuacji.

Powody do dumy

Jesteśmy dumni z wszechstronnie wykształconej kadry. Każdy nauczyciel ma co najmniej dwie specjalności, ale są i tacy, którzy mają ich trzy, cztery i pięć. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania.

Przywiązujemy wagę do kształcenia postaw patriotycznych, miłości do ojczyzny, miłości do ziemi dziadków i rodziców. Jesteśmy dumni z licznych laureatów w szkolnych konkursach na szczeblach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Naszą szkołę kończyli wybitni absolwenci – lekarze, prawnicy, artyści, politycy (nasz Burmistrz). Dobrzy pracownicy, dobrzy ludzie.

Jakich języków obcych uczą się uczniowie?

Uczniowie od I do VIII klasy uczą się języka angielskiego, a od VII języka niemieckiego. Naukę języka obcego doskonalą w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach językowych.

Zajęcia dodatkowe:

Prowadzimy dodatkowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające, przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz uczymy grać w szachy.

Specjalistyczne pracownie

W szkole znajdują się estetycznie i funkcjonalnie urządzone gabinety, które są wyposażone w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne. Posiadamy supernowoczesną pracownię TIK, pracownię matematyczną i pracownię przyrodniczą. Możemy pochwalić się dwiema pracowniami informatycznymi dla młodszych i trochę starszych uczniów.

Sport

Dysponujemy pełnowymiarową halą widowiskowo-sportową oraz kompleksem boisk wielofunkcyjnych „Orlik”. Nasi uczniowie mogą też korzystać z boisk piłkarskich i bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim.

W godzinach popołudniowych kluby i stowarzyszenia sportowe oferują wszystkim chętnym zajęcia z instruktorem w takich dyscyplinach sportowych, jak: piłka nożna, siatkówka, wschodnie sztuki walki. Wszyscy mieszkańcy naszej gminy (dzieci pod nadzorem osoby dorosłej) mogą nieodpłatnie korzystać z hali sportowej tworząc nieformalne grupy w dowolnych dyscyplinach sportu.

Posiłki

W szkole wydawane są obiady dla uczniów i nauczycieli.

Opieka medyczna i pedagogiczna

W wyznaczone dni pracuje pielęgniarka. Obejmujemy uczniów pomocą pedagogiczną.

Ważne dane (stan na grudzień 2020 r.)

  • Liczba dzieci: 450
  • Liczba nauczycieli: 40

Kontakt do nas:

ul. Piaskowa 2-2a
68-120 Iłowa
tel. 68 377 43 27
e-mail: spilowa@ilowa.pl
spilowa.edupage.org

Dyrektor: Beata Laskowska-Trzeciak

„Mała Szkoła” Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Co nas wyróżnia?

Wyróżnia nas nauka poprzez działanie. Jesteśmy jedyną wiejską szkołą w gminie, która po likwidacji przez gminę w 2004 roku funkcjonuje do dzisiaj. Przy naszej szkole jest Mini-zoo (koń, alpaka, kozy, pawie, psy, koty).

Powody do dumy

Przeprowadziliśmy modernizację budynku i wyposażyliśmy szkołę w szereg pomocy dydaktycznych. Przez 16 lat ciężkiej i wytrwałej pracy podnosimy prestiż szkoły poprzez doszkalanie kadry, dzięki temu poszerzamy i uatrakcyjniamy naszą ofertę edukacyjną. W każdej klasie jest tablica interaktywna. Każdy z naszych podopiecznych dysponuje własnym laptopem i tabletem.

Jakich języków obcych uczą się uczniowie?

Dzieci uczą się języka angielskiego.

Zajęcia dodatkowe

W szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia z programowania, plastyczne, artystyczne, judo, nauki gry w szachy. Są też koła naukowe.

Pracownie specjalistyczne

Posiadamy laptopy, tablety, tablice interaktywne, roboty, maty kodujące.

Posiłki

W szkole działa catering. Zapewniamy uczniom mleko i owoce, wodę mineralizowaną oraz oczyszczaną na zasadzie podwójnej osmozy.

Opieka medyczna i psychologiczna

W szkole pracuje doraźnie pielęgniarka. Uczniom zapewniamy pomoc pedagogiczno-psychologiczną, w ramach której organizowane są zajęcia logopedyczne, hipoterapia, alpakoterapia, rewalidacja, zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjne.

Ważne dane (stan na grudzień 2020 r.)

  • Liczba dzieci: 82
  • Liczba nauczycieli: 8

Kontakt do nas:

Konin Żagański 83A
68-120 Iłowa
tel.: 512 248 145
e-mail: malaszkola@wp.pl
malaszkola83.blogspot.com

Dyrektor: Wiesława Patyk-Kozłowska

 

Formularze

Szkola_Zgloszenie_do_I_klasy.docx

Szkola_Wniosek_o_przyjecie_do_szkoly.docx

Szkola_Wniosek_o_przyjecie_do_klasy_I_poza_obwodem.docx