Gmina i Urząd

Jankowa Żagańska

  • 366 mieszkańców
  • Sołtys: Leokadia Ziaja
  • Rada sołecka: Monika Białkowska, Jarosław Białkowski, Bogumiła Bartkiewicz, Teresa Ciupak

Fundusz Sołecki na rok 2022

Sołectwo Jankowa Żagańska utrzymanie terenów zielonych – składki na ubezpieczenia społeczne 500,00
utrzymanie terenów zielonych – wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00
utrzymanie terenów zielonych – zakup materiałów i wyposażenia 500,00
integracja mieszkańców 2 500,00
zakup środków żywności 691,89
montaż monitoringu 10 000,00
wykonanie balustrady drewnianej wraz z utwardzeniem podłoża pod wiatą na boisku sportowym 13 000,00
Fundusz sołecki 29 191,89

 

Rozkład jazdy autobusów.

 

Rozkład jazdy pociągów ze stacji Jankowa Żagańska