Zamieszkaj od nowa

Segregacja odpadów

 

Jak segregować

Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce, aby nie stanowił dla nas zagrożenia. Tym samym dajemy mu drugie życie, czyli szansę na to, by znów stał się użyteczny.

Segregując odpady przyczyniasz się do ochrony środowiska. Dzięki temu oszczędzamy zasoby naturalne: wodę i energię. Z odpadów mogą powstać, np.: chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki, a nawet meble czy ubrania.

Pamiętaj:

 • zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika,
 • wybierając się na zakupy zabieraj ze sobą własne siatki (np. lniane), dzięki temu ograniczysz zużycie plastikowych torebek, a przynosząc do domu torby foliowe, warto wykorzystać je ponownie jako worki na śmieci,
 • zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości (zobacz znak na opakowaniu),
 • do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników.

Do pojemników na selektywną zbiórkę odpady wrzucamy luzem, czyli bez opakowań foliowych, w których były gromadzone!

Pozostałe odpady, według rodzaju, należy:

 • zużyte baterie – wrzucać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w wytypowanych obiektach użyteczności publicznej, szkołach, urzędach lub przekazać do PSZOK,
 • przeterminowane leki – umieszczać w pojemnikach ustawionych na terenie wytypowanych aptek lub przekazać do PSZOK,
 • zużyty sprzęt elektroniczny – przekazać do sklepu, w którym kupujemy nowy elektroniczny lub do PSZOK (sprzęt jest też zbierany od mieszkańców dwa razy do roku przy zbiórce odpadów wielkogabarytowych),
 • resztki farb, rozpuszczalników i innych chemikaliów – przekazać do PSZOK,
 • żarówki, świetlówki – przekazać do sklepu, w którym kupujemy nowy sprzęt lub do PSZOK,
 • zużyte opony – zostawiać w punkcie serwisowania pojazdów lub w PSZOK,
 • odpady wielkogabarytowe – wystawić w miejscu wyznaczonym przez właściciela nieruchomości. Odpady odbierane będą w wyznaczonym terminie zgodnie z harmonogramem wywozu lub można bezpłatnie przekazać do PSZOK,
 • odpady remontowo-budowlane – umieszczać w kontenerze dostarczonym przez specjalistyczny podmiot na podstawie indywidualnych umów bądź przekazać do PSZOK.