Ochrona zdrowia

Szpitale i poradnie specjalistyczne

widok z lotu ptaka na kompleks dużych budynków z czerwonymi dachami. Między budynkami drzewa i wysko ceglany komin

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Domańskiego 2
68-200 Żary
tel. 68 470 78 10 (sekretariat)
tel. 68 477 12 14 lub 68 477 12 19 (rejestracja do specjalistów gabinetów specjalistycznych)
tel. 68 470 78 68 lub 68 470 79 14 (rejestracja do lekarza rodzinnego)
105szpital.pl

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej w Żarach,  tel. 68 470 79 12

Oddziały szpitalne
• Szpitalny Oddział Ratunkowy
• Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
• Oddział Chorób Wewnętrznych
• Oddział Dermatologiczny
• Oddział Kardiologiczny
• Oddział Neurologiczny
• Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
• Oddział Otolaryngologiczny
• Pododdział Okulistyczny
• Oddział Psychiatryczny

Kontakt do oddziałów szpitalnych w Żarach

Poradnie specjalistyczne
• Poradnia Chirurgii Ogólnej
• Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
• Poradnia Dermatologiczna
• Poradnia Diabetologiczna
• Poradnia Endokrynologiczna
• Poradnia Gastroenterologiczna
• Poradnia Kardiologiczna
• Poradnia Laryngologiczna
• Poradnia Medycyny Pracy
• Poradnia Neurologiczna
• Poradnia Okulistyczna
• Poradnia Psychologiczna
• Poradnia Pulmonologiczna
• Poradnia Reumatologiczna
• Poradnia Urologiczna
• Poradnia Zdrowia Psychicznego

Kontakt do poradni specjalistycznych w Żarach

Filia w Żaganiu
ul. Żelazna 1A
68-100 Żagań
tel. 68 477 12 00
tel. 68 477 12 04 lub 68 477 15 05 (rejestracja do gabinetów specjalistycznych)

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej w Żaganiu, tel. 68 477 12 18

Oddziały szpitalne

 • Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Urologii
 • Oddział Pomocy Doraźnej
 • Oddział Pulmonologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

Kontakt do oddziałów szpitalnych w Żaganiu

Poradnie specjalistyczne

 • Poradnia Alergologiczna
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Poradnia Dermatologiczna
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Laryngologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Urologiczna
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego

Kontakt do poradni w Żaganiu

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

ul. Pszenna 2
68-200 Żary
tel. 68 47 57 600
e-mail: info@szpitalnawyspie.pl
szpitalnawyspie.pl

Oddziały szpitalne

 • Oddział Chorób Wewnętrznych
 • Oddział Geriatryczny
 • Oddział Ginekologiczno – Położniczy
 • Oddział Noworodkowy
 • Oddział Dzieciecy
 • Oddział Chirurgiczny
 • Oddział Intensywnej Terapii
 • Izba Przyjęć

Kontakt do oddziałów szpitalnych

Poradnie specjalistyczne

ul. Skarbowa 2
68-200 Żary

 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 • Poradnia Dermatologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Chirurgiczna
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Geriatryczna

Kontakt do poradni w Żarach

ul. Poznańska 2
68-300 Lubsko

 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 • Poradnia Dermatologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Okulistyczna

Kontakt do poradni w Lubsku