Mieszkam w Iłowej

XL Sesja Rady Miejskiej w Iłowej

Dzisiaj na godzinę 15:00 zwołana została w trybie pilnym XL Sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Iłowej (w Bibliotece Kultury ul. Żagańska 15). Pod głosowanie oddana będzie uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola im. Małych Zuchów poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Uchwalane zmiany dotyczą planów utworzenia oddziału żłobkowego dla najmłodszych dzieci z terenu Gminy Iłowa.