Bez kategorii

Od poniedziałku 8 listopada 2021 roku Polacy będą mogli składać wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną – odciskami palców. 

 

Odciski palców i odwzorowanie podpisu właściciela dowodu osobistego – to elementy, które znajdą się w warstwach elektronicznej i graficznej wydawanych w Polsce dowodów osobistych.

Nowe dowody będą wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12. roku życia, ponieważ one będą składać odciski palców. Dla osób do 12. roku życia dowód będzie wydawany na 5 lat, bez pobierania odcisków palców.

W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych dowodów nie będzie konieczności obowiązkowej wymiany ważnych dokumentów. Z dotychczasowego dowodu będzie można korzystać do czasu, aż minie jego ważność.

Po wprowadzeniu nowych dokumentów – składanie online wniosku o dowód będzie możliwe wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12. roku życia. Od nich odciski palców nie będą pobierane.

Dla osób, które nie będą mogły udać się do urzędu gminy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody , nowe regulacje przewidują możliwość skorzystania z mobilnej stacji obsługiwanej przez urzędników. Taka osoba lub opiekun będzie mógł zgłosić potrzebę wyrobienia dowodu wyłącznie w mieście powiatowym. Urzędnik przyjedzie do interesanta pod wskazany adres pobytu z komputerem i zestawem, który pozwoli na zdjęcie odcisków.

Przyczyną zmian jest konieczność dostosowania przepisów ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. To rozporządzenie będzie wdrażane w celu poprawy zabezpieczeń wydawania dowodów osobistych.

UWAGA!

W związku z wdrożeniem z dniem 7 listopada br. rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców – w dniu 5 listopada 2021 r. złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego według dotychczasowych przepisów a także odbiór dowodu osobistego będą możliwe wyłącznie do godziny 11.00.