Gmina i Urząd

Wsparcie cyberbezpieczeństwa w Gmine Iłowa

Gmina Iłowa realizuje projekt w ramach działania 2.2 „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” konkurs grantowy. Projekt realizowany w 83% ze środków Unii Europejskiej – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) oraz w 17% z budżetu państwa.

„Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowa”

Kwot przedsięwzięcia ogółem : 532 433,00 zł

Kwot dofinansowania : 532 433,00 zł

Termin realizacji projektu : czerwiec 2026

 

Opis projektu:

Przedmiotem inwestycji będzie :

– szkolenie dla działu IT z dostarczonej infrastruktury i cyberbezpieczeństwa,

– szkolenie dla pracowników spoza działu IT,

– zakupy w postaci : Firewall sieciowy, serwer dla Urzędu Miejskiego, serwer logów dla UM, serwer dla

jednostek podległych, macierz dyskontowa dla UM, oprogramowanie SIEM Security Information and

Event Management, oprogramowanie do zarządzania i aktualizacji systemów operacyjnych i na

stacjach roboczych, serwerach, urządzeniach sieciowych UM oraz JP.