Mieszkam w Iłowej

Nowe połączenia komunikacyjne w gminie

Spieszymy podzielić się z mieszkańcami Gminy Iłowa dobrą nowiną…

Informujemy, że od nowego roku w Gminie Iłowa będą funkcjonowały nowe połączenia w ramach Związku Powiatowo – Gminnego Powiatu Żagańskiego, którego gmina jest członkiem.

Związek otrzymał na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dla mieszkańców naszej gminy, to duże ułatwienie w przemieszczaniu się. Zapraszamy do zapoznania się z rozkładem obowiązującym od 3 stycznia 2022r.

Informacje o połączeniach

Gmina Iłowa od 2016r. jest członkiem Związku Powiatowo – Gminnego Powiatu Żagańskiego. Ze względu na przedłużający się termin wejścia w życie zapisów ustawy o publicznym transporcie zborowym związek zaczął funkcjonować w 2021r. Intensyfikacja działań w ramach Związku nastąpiła z uwagi na likwidację połączeń komunikacyjnych jednego z operatorów.