Mieszkam w Iłowej

Zmiana terminu odbioru odpadów!

Z uwagi na przypadające święto 1 listopada  zmianie ulega termin odbioru odpadów komunalnych.

Nieczystości których odbiór zaplanowany jest zwyczajowo na poniedziałek zostaną odebrane w sobotę 30 października

Uprzejmie prosimy o wystawienie pojemników dzień wcześniej.