Nagrody

Lubuska Perła Turystyczna 2022 dla Święta Parku Dworskiego

Podczas VII Lubuskiego Sejmiku Turystycznego, zorganizowanego przez Lubuską Regionalną Organizację Turystyczną LOTUR 19.10.2022 r., Burmistrz Paweł Lichtański odebrał statuetkę i certyfikat dla Święta Parku Dworskiego, który znalazł się wśród trójki laureatów 18 edycji konkursu na najlepszy lubuski produkt turystyczny.

Sejmik Turystyczny odbył się wczoraj w siedzibie Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Uczestnicy – min. samorządowcy, naukowcy, przedstawiciele branży turystycznej, PTTKi – debatowali o „Nowym podejściu do turystyki”. Sejmik zbiegł się z regionalnymi obchodami światowego dnia turystyki i był również okazją do podsumowania 18 edycji konkursu na najlepszy lubuski produkt turystyczny.
Do walki o tytuł Lubuskiej Perły Turystycznej zgłoszono 13 produktów i wśród trójki laureatów znalazło się nasze Święto Parku Dworskiego, które wpisało się na stałe do kalendarza wydarzeń lubuskich. Nagrodę Burmistrz Paweł Lichtański odebrał z rąk prezes LROT LOTUR Jadwigi Błoch, Jacka Janowskiego z Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Urszuli Kaczały z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Dwa kolejne produkty nagrodzone statuetkami to: nowa podziemna trasa turystyczna MRU w Pniewach oraz Winobranie z WinoBusami.
Nagrodzone lubuskie produkty turystyczne zostaną poddane ocenie kapituły krajowej, która przyzna certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej dziesięciu spośród wszystkich zwycięskich turystycznych produktów regionalnych.