Dbamy o środowisko

Dbamy o środowisko

Czyste powietrze, nieskażone wody i piękna przyroda to jedne z najważniejszych czynników wpływających na jakość życia. A na tym nam bardzo zależy. Podejmujemy szereg inicjatyw, którymi chcemy zachęcić mieszkańców do troski o nasze wspólne środowisko. Przyłączając się do nich nie tylko zadbasz o otoczenie, lecz także uzyskasz konkretne korzyści finansowe.

Od 1 lutego 2024 r. rusza kolejna edycja naboru wniosków na dofinansowania dla mieszkańców Gminy Iłowa w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych oraz budowy instalacji fotowoltaicznych. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2024 r. Kolejność składania wniosków rzutuje na termin przyznania dofinansowania.

Szczegółowych informacji oraz pomocy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie udziela Referat Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, tel. (068) 368 14 19.

Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Dotacja jest jednorazowa, wypłacana po zrealizowaniu zadania i wynosi maksymalnie 5000 zł, lecz nie więcej niż 50% kosztu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Począwszy od 2022 r. następuje zmiana terminu składania wniosków. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w okresie od 1 lutego do 30 czerwca każdego roku. Z kolei ostateczny termin złożenia wniosku o płatność upływa 10 grudnia roku, w którym podpisano umowę o dofinansowanie. W przypadku niezrealizowania lub nie rozliczenia zadania w terminie do 10 grudnia, dofinansowanie nie będzie udzielone.

Wypełnij i złóż wniosek:

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej ze zmianami od 2022 r.

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych

Dotacja udzielana jest na wymianę źródła ciepła opartego na paliwie bardziej przyjaznym dla środowiska i o większej sprawności. Urządzenia muszą być nowe, wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski. Dotacja jest jednorazowa, wypłacana po zrealizowaniu zadania i wynosi maksymalnie 5000 zł, lecz nie więcej niż 50% kosztu zakupu i montażu nowego źródła ciepła. Począwszy od 2022 r. następuje zmiana terminu składania wniosków. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w okresie od 1 lutego do 30 czerwca każdego roku. Z kolei ostateczny termin złożenia wniosku o płatność upływa 10 grudnia roku, w którym podpisano umowę o dofinansowanie. W przypadku niezrealizowania lub nie rozliczenia zadania w terminie do 10 grudnia, dofinansowanie nie będzie udzielone.

Wypełnij i złóż wniosek:

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej ze zmianami od 2022 r.

Dofinansowanie do kosztów budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych

Dotacja celowa udzielana jest  jednorazowo, po zrealizowaniu zadania i wynosi:

  • instalacja od 2KW do 2,99 KW –  2000,00zł
  • instalacja od 3KW do 3,99 KW –  3000,00 zł
  • instalacja od 4KW do 4,99 KW –  4000,00 zł
  • instalacja od 5KW i powyżej –  5000,00 zł

Dotacja nie może przekroczyć 50% poniesionych kosztów zadania. Dofinansowaniem objęte są urządzenia nowe, wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski. Począwszy od 2022 r. następuje zmiana terminu składania wniosków. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w okresie od 1 lutego do 30 czerwca każdego roku. Z kolei ostateczny termin złożenia wniosku o płatność upływa 10 grudnia roku, w którym podpisano umowę o dofinansowanie. W przypadku niezrealizowania lub nie rozliczenia zadania w terminie do 10 grudnia, dofinansowanie nie będzie udzielone.

Wypełnij i złóż wniosek:

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej ze zmianami od 2022 r.

Formularze

Zalacznik_nr_2_oczyszczalnia_wniosek_o_dofinansowanie-1.docx

Zalacznik_nr_3_oczyszczalnia_wniosek_o_platnosc-1.docx

Zalacznik_nr_2_piece_wniosek_o_dofinansowanie-1.docx

Zalacznik_nr_3_piece_wniosek_o_platnosc-1.docx

Zalacznik_nr_2_panele_wniosek_o_dofinansowanie-1.docx

Zalacznik_nr_3_panele_wniosek_o_platnosc-1.docx