Gmina i Urząd

Rowerowe wyzwanie dla każdego!

Burmistrz Paweł Lichtański wraz ze Stowarzyszeniem „Bądźmy Razem” oraz iłowskimi pasjonatami – Danusią Holską i Mieczysławem Jakubowiczem, zapraszają wszystkich chętnych do udziału w Rajdzie Rowerowym „Rowerowa Gmina Iłowa 2024”.

Trasa rajdu prowadzi przez wszystkie miejscowości na terenie Gminy Iłowa i każdy uczestnik może pokonać ją w dowolnej konfiguracji oraz w dowolnym terminie, począwszy od 1 lipca, do 30 września.

Regulamin rajdu „Rowerowa Gmina Iłowa 2024”, określa min. zasady udziału, formę zgłoszeń oraz opłaty za uczestnictwo. Regulamin do pobrania >>> 02 RGI 2024 regulamin 2024